Strona główna » Informacja dla klienta RODO
Szybkie płatności
 • Przelewy24
Nasze hity
Wygrodzenie typu "trzepak" biało - czerwone śr. 60,3mm

Wygrodzenie typu "trzepak" biało - czerwone śr. 60,3mm393,60 zł270,60 zł brutto220,00 zł netto

Ogranicznik skrajni U-21 a/b z podstawą 25kg

Ogranicznik skrajni U-21 a/b z podstawą 25kg109,47 zł brutto89,00 zł netto

Pachołek drogowy ODBLASKOWY elastyczny 50 cm

Pachołek drogowy ODBLASKOWY elastyczny 50 cm36,78 zł brutto29,90 zł netto

Pachołek drogowy ODBLASKOWY elastyczny 75 cm

Pachołek drogowy ODBLASKOWY elastyczny 75 cm72,57 zł brutto59,00 zł netto

Bariera z tworzywa z U-20a (EuroVision)

Bariera z tworzywa z U-20a (EuroVision)307,50 zł244,77 zł brutto199,00 zł netto

Ogranicznik skrajni U-21 a/b bez podstawy

Ogranicznik skrajni U-21 a/b bez podstawy60,27 zł brutto49,00 zł netto

Kontakt
 • OZNAKOWANIE24.PL
  ul. Męcz. Majdanka 74
  20-325 Lublin

 • E-mail:sklep@oznakowanie24.pl
 • Telefon665 229 694
  605 100 473
Nowości
Osłona U-15b R500

Osłona U-15b R500

2 398,50 zł brutto1 950,00 zł netto
Pachołek drogowy elastyczny 30 cm

Pachołek drogowy elastyczny 30 cm

18,45 zł brutto15,00 zł netto

Informacja dla klienta RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcę Państwa  poinformować  o zasadach przetwarzania przez firmę: DOMINO – ZNAK Dominik Lisowski ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy mi, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy ze mną. 

Jednocześnie zapewniam, że należycie dbam o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększam moich uprawnień. Państwa dane osobowe są u mnie bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

DOMINO – ZNAK Dominik Lisowski ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy (współpracy) oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzam dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzę Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przeze mnie usług,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych  płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), mojego uzasadnionego interesu " w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Mogę przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przeze mnie  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania ode mnie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.   Dostarczę Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo,  mogę pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ja ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku,  wskażę na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przeze mnie oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na mnie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub w siedzibie  DOMINO – ZNAK Dominik Lisowski ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

Informuję o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrożę nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będę odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Z poważaniem

Dominik Lisowski

DOMINO-ZNAK


Przejdź do strony głównej

Za zakupy zapłacisz szybko i bezpiecznie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl